Lina Lindegaard er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo. 

Hun har jobbet 3 år med rehabilitering av voksne og eldre i første-og andrelinjetjenesten.