Lina Lindegaard er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo. 

Hun har jobbet med rehabilitering av voksne og eldre i første-og andrelinjetjenesten siden 2015.