Disse brukervilkårene («Vilkårene») gjelder for enhver bruk av tjenester og informasjon knyttet til den nettjenesten MinMat Allergiweb («MinMat») eller andre tjeneste knyttet til domenet «minmat.no». Vi ber om at du leser nøye igjennom Vilkårene før du oppretter bruker og benytter MinMat. Ved å klikke på «Aksepter vilkårene» knappen, samtykker du til å ha lest, forstått og bli bundet av Vilkårene.

ADVARSEL: Matvareallergi, cøliaki og matintoleranse kan medføre alvorlige eller livstruende skader. Kontroller ingrediensene i oppskriftene og les nøye gjennom innholdsdeklarasjon på produkter du bruker. Ved tvil; ta kontakt med produsentens kundeveiledningstjeneste for assistanse eller MinMat Norge AS for innholdet i MinMat Allergiweb.  

1. OM MinMat

MinMat Allergiweb er en et elektronisk verktøy som er utviklet for det formål å veilede personer som trenger opplysning rundt matvareallergi og/eller matintoleranse. MinMat inneholder oppskrifter, artikler, ernæringsveiledning og dags-/ukesmenyer med næringsinnhold. MinMat Allergiweb eies av selskapet MinMat Norge AS, Sandefjord Helsepark, 3208 Sandefjord, organisasjonsnummer: 914 092 124

2. ENDRING AV VILKÅRENE

MinMat forbeholder seg retten til når som helst å endre Vilkårene. Eventuelle endringer i Vilkårene vil bli kunngjort i nettjenesten under menyvalget «Vilkår». Brukere som har samtykket til mottak av elektronisk informasjon, se punkt 3, vil også motta melding om slik vilkårsendring per e-post. Endringene vil bli gjort gjeldende fra det tidspunkt som følger av kunngjøringen. Din aksept og fortsatte bruk av MinMat Allergiweb utgjør et samtykke til disse endringene.  

3. NYHETSVARSEL/ ELEKTRONISK INFORMASJON

MinMat tilbyr sine brukere nyhetsvarsel om relevante temaer knyttet til nettjenesten. Informasjonen sendes til den e-post adresse du oppgav ved registreringen. Du avgjør selv om du ønsker å motta slik informasjon ved å endre de generelle innstillingene i nettjenesten. Disse innstillingene kan endres når som helst.  

4. LEVERING OG TILGANG TIL MINMAT

MinMat Norge AS og våre dataleverandører gjør vårt ytterste for at MinMat Allergiweb til enhver tid skal være tilgjengelige for brukerne. Vi er imidlertid ikke ansvarlig dersom MinMat Allergiweb for en kortere eller lengre periode vil være utilgjengelig for brukeren, uavhengig av årsaken til dette. Vi forbeholder oss retten til, uten forvarsel, å stenge tilgangen til MinMat Allergiweb, helt eller delvis, hvor slik stengning er nødvendig av sikkerhetshensyn eller liknende.  

5. BEHANDLING OG UTLEVERING AV BRUKERINFORMASJON

Når du registrerer deg som bruker og tar i bruk MinMat Allergiweb, blir du bedt om å avgi enkelte opplysninger om deg selv knyttet til deg som bruker. Opplysningene som lagres er navn, e-post, telefonnummer, fødselsdato, kjønn, samt opplysninger om allergier/ingredienser du som bruker ønsker informasjon og tilrettelegging for. Opplysningene om deg lagres utelukkende for det formål å skulle administrere MinMat Allergiweb og tilknyttede tjenester. Dine personopplysninger vil ikke bli utlevert til noen tredjepart utover våre databehandlere (dataleverandører). Du har rett til innsyn i opplysningene som er lagret om deg, herunder retting av uriktige opplysninger, samt sletting. Merk at dersom du ønsker at opplysninger om deg skal slettes, vil du ikke lenger ha mulighet til å bruke MinMat Allergiweb – da vi er avhengig av disse opplysningene for å kunne administrere løsningen og gi deg riktige anbefalinger om kosthold. Dersom du har spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til innsyn etc, kan du ta kontakt med MinMat på post@minmat.no.  

6. ANSVAR

MinMat Norge AS gjør sitt ytterste for å sikre at informasjonen som gis i MinMat Allergiweb til enhver tid er korrekt og oppdatert, men vi garanterer ikke for at feil og mangler kan forekomme. Dersom du, eller personen(e) du skal servere mat til, har alvorlige eller livstruende allergier, må varedeklarasjonen og ingredienslistene alltid undersøkes nøye opp mot de allergier som den som skal innta maten er i besittelse av før du lager og serverer retten. Vi gjør deg oppmerksom på at MinMat ikke er ansvarlige for tap eller skade som måtte oppstå som følge bruken av MinMat Allergiweb, hverken direkte eller indirekte. Dette gjelder også de tilfeller der årsaken til tap eller skade skyldes uriktig eller mangelfull informasjon eller innhold i MinMat Allergiweb. MinMat Allergiweb er en veileder til riktig kosthold, ikke en garantist for produktenes innhold eller hvordan den enkelte reagerer på tilrådet mat.
 

7. LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER

MinMat Allergiweb kan inneholde lenker til andre nettsteder for å gi deg som bruker utfyllende informasjon om mat og allergier. Vi gjør oppmerksom på at vi på ingen måte går god for eller er ansvarlig for innholdet på slike nettsteder.  

8. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Innholdet i MinMat Allergiweb er opphavsrettslig beskyttet. Navnet «MinMat», tilhørende logo(er), artikler, veiledning, bilder, film og oppskrifter på nettsiden eies av MinMat AS, med mindre det er oppgitt informasjon om annet. Diverse bilder er kjøpt fra Fotolia (www.fotolia.com). All bruk og gjengivelse av dette krever forutgående skriftlig samtykke fra MinMat Norge AS. 

9. LOVVALG OG VERNETING

Disse Vilkårene er underlagt norsk lov og verneting. Eventuelle tvister som skulle oppstå i tilknytning til Vilkårene eller bruken av MinMat Allergiweb skal søkes løst mellom partene i minnelighet. Dersom slik minnelig løsning ikke oppnås, kan saken bringes inn for de ordinære domstoler. Partene vedtar Sandefjord tingrett som verneting.