Denne bakterien kan finnes i form av sporer i blant annet honning, men også i jord og søle. Disse sporene er ikke farlige for barn og voksne, men kan være det for spedbarn. Grunnen til dette er at spedbarn har et uutviklet fordøyelsessystem, noe som kan føre til at sporene omdannes til en bakterie som formerer seg og danner giften botulinum. Dette gir spedbarnsbotulisme.

Forhåndsregler

Alle som oppholder seg rundt barnet må ha god hygiene og vaske hendene godt etter å ha spist honning for å unngå kryssforurensning. Dette gjelder alle som skal være sammen med barnet eller gi det mat. Man bør heller ikke bruke kremer og kosmetikk som inneholder honning, eller smøre honning på sår eller lignende. Det frarådes også å smøre honning på såre brystvorter da dette kan komme over i barnets munn.

Honning og amming

Clostridium botulinum og sporene finnes ikke i brystmelk. Grunnen er at sporene er for store til å passere fra mors kropp og inni brystmelken. Barnet kan imidlertid få sporene i munnen via kryssforurensning fra andre kilder, om man ikke er bevisst på god håndhygiene.

Honning i mat

Sporene ødelegges kun ved kraftig varmebehandling, det vil si en indre temperatur i maten på minst 121 grader i mer enn 12 sekunder eller 100 grader i 25 minutter. Det er vanskelig å kjenne til produksjonsmetodene til alle matvarer vi kjøper, spedbarnet bør derfor heller ikke gis varmebehandlet mat som inneholder honning. Honning i bakverk utgjør ingen fare.