Disse brukervilkårene («Vilkårene») gjelder for enhver bruk av tjenester og informasjon knyttet til den nettjenesten MinMat.no («MinMat») eller andre tjeneste knyttet til domenet «minmat.no». Vi ber om at du leser nøye igjennom Vilkårene før du oppretter bruker og benytter MinMat. Ved å klikke på «Aksepter vilkårene» knappen, samtykker du til å ha lest, forstått og bli bundet av Vilkårene.

ADVARSEL: Matvareallergi, cøliaki og matintoleranse kan medføre alvorlige eller livstruende skader. Kontroller ingrediensene i oppskriftene og les nøye gjennom innholdsdeklarasjon på produkter du bruker. Ved tvil; ta kontakt med produsentens kundeveiledningstjeneste for assistanse eller MinMat for innholdet i MinMat.no.  

1. OM MinMat

MinMat.no er et elektronisk verktøy som er utviklet for det formål å veilede personer som trenger opplysning rundt matvareallergi og/eller matintoleranse. MinMat inneholder oppskrifter, artikler og ernæringsveiledning. MinMat.no eies av selskapet organisasjonsnummer: 929 091 744

2. FORHOLDET TIL HELSELOVGIVNINGEN

Tjenesten utgjør ikke helsehjelp etter helsepersonelloven. Tjenesten tilbyr heller ikke medisinske råd, verken om fysisk eller mental helse. Formålet med tjenesten er kun å gi kostholdssveiledning. Tjenesten kan kun brukes som et supplement til helsehjelp i samråd med autorisert helsepersonell. Ved mistanke om at du har et problem som krever medisinsk rådgivning anbefaler vi deg å ta umiddelbart kontakt med autorisert helsepersonell.  

3. ABONNEMENTS – OG BETALINGSVILKÅR

Ved tegning av abonnement får privatpersoner den første uken gratis. Prøveperioden kan utvides i forbindelse med kampanjer eller spesielle tilbud som spesifisert på våre nettsider. 

Ved utløpet av prøveperioden går abonnementet over til et ordinært betalingsabonnement. Vi vil varsle deg ved utløpet av prøveperioden med mulighet til å avslutte abonnementet før det går over til et betalingsabonnement.

MinMat forbeholder seg retten til når som helst å endre Vilkårene. Eventuelle endringer i Vilkårene vil bli kunngjort i nettjenesten under menyvalget «Vilkår» – nederst på siden. 

Brukere som har samtykket til mottak av elektronisk informasjon, se punkt 5, vil også motta melding om slik vilkårsendring per e-post. Endringene vil bli gjort gjeldende fra det tidspunkt som følger av kunngjøringen. Din aksept og fortsatte bruk av MinMat utgjør et samtykke til disse endringene.  

Alle priser for privatpersoner er inklusive mva. For andre er prisene eksklusiv MVA. 

Du mottar en bekreftelse på inngått avtale til din oppgitte e-postadresse etter bestilling, og du mottar da også en kopi av disse vilkårene. Ved bestilling av tjenesten har du akseptert disse vilkårene.

MinMat er en digital tjeneste som du får tilgang til umiddelbart etter bestilling. Det gjelder derfor ingen angrerett for bestillingen. 

4. OPPSIGELSESPERIODE

Ved oppsigelse løper abonnementet til utløpet av påfølgende betalte periode. Dersom abonnementet er opprettet for eksempel den 1. Januar, og sies opp 15. februar, vil abonnementet utløpe 1. Mars. 

Tilbaketrekning av samtykke til lagring av personopplysninger, jf. punkt 7, regnes som oppsigelse. Betalingsplikt for tjenesten vil løpe ut oppsigelsesperioden. 

Avbestilling av tjenesten gjøres på nettsiden [https://www.minmat.no/abonnementsstatus/category861.html]. Dersom du har spørsmål om avbestilling kan du kontakte vår kundeservice på post@minmat.no

5. NYHETSVARSEL/ ELEKTRONISK INFORMASJON

MinMat tilbyr sine brukere nyhetsvarsel om relevante temaer knyttet til nettjenesten. Informasjonen sendes til den e-post adresse du oppgav ved registreringen. Du avgjør selv om du ønsker å motta slik informasjon ved å avbestille nyhetsbrev i mottatt mail. Disse innstillingene kan endres når som helst.  

6. LEVERING OG TILGANG TIL MINMAT

MinMat og våre dataleverandører gjør vårt ytterste for at MinMat.no til enhver tid skal være tilgjengelige for brukerne. Vi er imidlertid ikke ansvarlig dersom MinMat.no for en kortere eller lengre periode vil være utilgjengelig for brukeren, uavhengig av årsaken til dette. Vi forbeholder oss retten til, uten forvarsel, å stenge tilgangen til MinMat.no, helt eller delvis, hvor slik stengning er nødvendig av sikkerhetshensyn eller liknende.  

7. PERSONOPPLYSNINGER

Når du registrerer deg som bruker og tar i bruk MinMat, blir du bedt om å avgi enkelte opplysninger om deg selv knyttet til deg som bruker. Opplysningene som lagres er navn, e-post, telefonnummer, fødselsdato, kjønn, aktivitetsnivå, samt opplysninger om allergier/ingredienser du som bruker ønsker informasjon om og tilrettelegging for. 

Opplysningene om deg lagres utelukkende for det formål å skulle administrere MinMat og tilknyttede tjenester. Dine personopplysninger vil ikke bli utlevert til noen tredjepart utover våre databehandlere (dataleverandører) og ved oppkjøp. Du har rett til innsyn i opplysningene som er lagret om deg, herunder retting av uriktige opplysninger, samt sletting. Samtykket til å lagre personopplysninger om deg kan trekkes tilbake ved å sende mail: post@minmat.no

Etter at samtykke til registrering av personopplysninger er trukket tilbake, vil MinMat slette personopplysningene om den innen 30 dager. 

Vi vil også slette alle personopplysninger om deg innen 30 dager etter oppsigelsesperiodens utløp, dersom du sier opp tjenesten i tråd med punkt 4. 

Merk at dersom du ønsker at opplysninger om deg skal slettes, vil du ikke lenger ha mulighet til å bruke MinMat – da vi er avhengig av disse opplysningene for å kunne administrere løsningen og gi deg riktige anbefalinger om kosthold. 

Du kan lese mer om dine personvernrettigheter og hvordan vi behandler dine personopplysninger i vår personvernerklæring [https://www.minmat.no/personvern/].

Dersom du har spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til innsyn etc, kan du ta kontakt med MinMat på post@minmat.no.  

8. ANSVAR

MinMat gjør sitt ytterste for å sikre at informasjonen som gis i MinMat.no til enhver tid er korrekt og oppdatert, men vi garanterer ikke for at feil og mangler kan forekomme. Dersom du, eller personen(e) du skal servere mat til, har alvorlige eller livstruende allergier, må varedeklarasjonen og ingredienslistene alltid undersøkes nøye opp mot de allergier som den som skal innta maten er i besittelse av før du lager og serverer retten. Vi gjør deg oppmerksom på at MinMat ikke er ansvarlige for tap eller skade som måtte oppstå som følge bruken av MinMat.no, hverken direkte eller indirekte. Dette gjelder også de tilfeller der årsaken til tap eller skade skyldes uriktig eller mangelfull informasjon eller innhold i MinMat .no. MinMat.no er en veileder til riktig kosthold, ikke en garantist for produktenes innhold eller hvordan den enkelte reagerer på tilrådet mat.

9. LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER

MinMat.no kan inneholde lenker til andre nettsteder for å gi deg som bruker utfyllende informasjon om mat og allergier. Vi gjør oppmerksom på at vi på ingen måte går god for eller er ansvarlig for innholdet på slike nettsteder. 

10. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Innholdet i MinMat.no er opphavsrettslig beskyttet. Navnet «MinMat», tilhørende logo(er), artikler, veiledning, bilder, film og oppskrifter på nettsiden eies av MinMat AS, med mindre det er oppgitt informasjon om annet. Diverse bilder er kjøpt fra Fotolia (www.fotolia.com). All bruk og gjengivelse av dette krever forutgående skriftlig samtykke fra MinMat. 

11. LOVVALG OG VERNETING

Disse Vilkårene er underlagt norsk lov og verneting. Eventuelle tvister som skulle oppstå i tilknytning til Vilkårene eller bruken av MinMat.no skal søkes løst mellom partene i minnelighet. Dersom slik minnelig løsning ikke oppnås, kan saken bringes inn for de ordinære domstoler. Partene vedtar Sandefjord tingrett som verneting.