Anbefalingen er basert på en vurdering fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) i 2010         
Kilde: Mattilsynet

Kanel inneholder stoffet kumarin som gir den karakteristiske smaken på kanel.
Kumarin har vist seg å kunne gi skader på leveren.
Spesielt utsatt er små barn (1- og 2-åringer) som regelmessig spiser havregrøt med kanel og barn som jevnlig drikker kanelbasert te.
Voksne som regelmessig spiser havregrøt med kanel, drikker kanelbasert te eller tar kanelbaserte kosttilskudd (kaneltabletter) kan også overskride grensen for hva som anses som trygt.
Konsum av andre matvarer med kanel, som for eksempel pepperkaker og kanelboller, gir ikke grunn til bekymring selv i perioder hvor disse spises oftere.
Det varierer hvordan folk reagerer på kumarin. Mindre skader på leveren merker man i hovedsak ikke. Skadene er forbigående og leveren reparerer eventuelle skader selv når man reduserer inntaket av kumarin.

Hvor går grensen?
Tabellen under illustrerer hvor mye kanel ulike aldersgrupper kan ha på grøten og hvor mye kanelbasert te de kan drikke før tolerabelt daglig inntak (TDI) for kumarin overskrides.

Tolerabelt daglig inntak (TDI) sier noe om hvor mye et menneske kan få i seg daglig av et stoff gjennom et helt liv uten at det medfører helseskade.

Daglig inntak av kanel
AldersgruppeAntall gram kanel på grøten daglig før TDI overskrides (en teskje kanel veier 2,7 gram)Antall dl kanelbasert te daglig før TDI overskrides
1-åringer0,2 gramIkke beregnet
2-åringer0,3 gramIkke beregnet
4-åringer0,4 gram0,6 dl
9-åringer0,7 gram1,0 dl
13-åringer1,2 gram1,5 dl
Voksne1,4 gram1,9 dl