Arsen er et grunnstoff som finnes i berggrunnen, jord og grunnvann. Det er to hovedformer av arsen, organisk og uorganisk, det er de uorganiske som er helseskadelige. Et overderevet inntak av arsen kan øke risikoen for å utvikle forskjellige former for kreft.
Små barn spiser mer i forhold til kroppsvekten sin enn voksne og har derfor en høyere eksponering for uorganisk arsen. Mattilsynet advarer barn under 6 år mot å drikke rismelk som erstatning til vanlig melk samt å spise riskaker.
For mer informasjon, se Mattilsynet.no