Produsentene merker gluten på to ulike måter:

  1. Glutenfri
  2. Svært lavt gluteninnhold.
     

Toleransegrensen varierer fra person til person. Noen tåler svært lavt gluteninnhold, mens andre har tolleransegrense på null. 

 

Glutenfri
Matvarer som er merket “glutenfri” inneholder opptil 20 milligram gluten pr. kilo (20 ppm). 
 

Svært lavt gluteninnhold
Produkter som er merket “svært lavt gluteninnhold” inneholder mellom 20 til 100 milligram gluten pr. kilo (20-100ppm). 

Det er påkrevd at produkter skal være merket med disse markeringene. 

For mer informasjon, se MinMat 

Enkle tips for å ta hensyn her: