Med ekstrautgifter menes utgifter som friske personer ikke har. Du kan ikke få grunnstønad til engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende. Ekstrautgiftene må som hovedregel vare i 2-3 år eller mer, grunnet den medisinske tilstanden.

På NAV  får du informasjon om 

  • Hvem kan få grunnstønad?
  • Hva kan du få?
  • Spesielt fordyret kosthold
  • Hvordan søker du?

Trykk her for å lese mer om grunnstønad (Ekstern lenke).

Les også om hjelpestønad ved å trykke her.