Skrevet av lege Filip Lindgren.

Hvordan starte med vanlig mat etter en diett (matvareintoleranse)

 

Etter en periode på diett (normalt 6-8 uker) er det på tide å teste ut vanlig mat igjen

1. dag:
Start alltid med de matvarene du har minst utslag på.

Det kan være lurt å starte med en normal frokost som kroppen har vært vandt med de siste ukene.
Matvaren kan spise flere ganger i løpet av dagen, dersom du ikke kjenner en reaksjon/ er i fin form.

2. dag:
Tilbake på diett. Det kan ta mange timer fra man spiser en matvare til en reaksjon kan komme (matvareintoleranse). Får og være helt sikker på hva man evt. reagerer på, er det fint å bruke litt tid på dette.

3. dag og videre:
dersom du føler deg i fin form og er uten symptomer, kan en ny matvare prøves.

Dersom du ikke er i form, bør du vente til du er symptomfri med å starte utprøvning av en ny matvare.
Slik fortsetter du videre. Skriv ned hva du har sist, samt mengder, slik at du har en oversikt.

Husk at dette gjelder matintoleranse, ikke allergi og at vi nå skal prøve å finne ut av hvor mye du tåler av hver enkelt matvare før et evt utslag. Noen tåler kun noen dråper av en matvare, mens andre kan spise f. eks  ost på brødskive eller litt melk i maten.