Noen barn tåler ikke vanlig kumelkbasert morsmelkserstatning. Disse barna viser dette på ulike måter - magesmerter, diare, eksem, forstoppelse, kraftig gulping og dårlig vektoppgang er noen av tegnene. Hos spedbarn kan vi også se tilfeller av blod i avføringen.

Vi anbefaler alltid foreldrene til først å forsøke et annet merke av vanlig type erstatning , eventuelt en erstatning som er lettere å fordøye ved at melkeproteinent er spaltet.
Før du prøver melkefri morsmelkserstatning så snakk med din helsesykepleier, legen på helsestasjonen eller fastlegen. Det er viktig at du erstatter spedbarnets melk med en fullverdig morsmelkserstatning og ikke en plantebasert melk som havre eller soyamelk.

Dersom det ikke bedrer barnets plager å prøve andre merker av vanlig morsmelkserstatning, er melkefritt neste steg. Ofte ser vi en svært rask endring hos barnet når det får rett mat. Noen foreldre beskriver endring "over natta" og vi ser at barnet trives og legger fint på seg.

Det er flere merker på markedet uten melk. Alle som selges på apoteket er trygge og godkjente for bruk til spedbarn. Liste over produkter som dekkes av refusjonsordningen finnes på Helfo sine sider.

Felles for disse produktene er at de kjøpes på apotek, og at prisen er høy i forhold til vanlig erstatning. Tidligere måtte man ha godkjenning fra barnelege for å få dette på blå resept. Fra våren 2018 ble disse reglene endret, fastleger kan nå søke etter å ha konferert med barnelege.

Dersom barnet ditt viser seg å ha behov for melkefritt, må fastlegen din søke Helfo om å få blå resept på dette. Det er viktig å få vanlig "hvit" resept mens du venter på Helfos godkjenning for barnet ditt, da dette kan ta opp til 8 uker. Når du handler på hvit resept betaler du full pris, men dette kan du søke om å få tilbake når blå resept er godkjent. Når du har fått vedtak på melkefri erstatning er det gratis for barnet ditt.

Det å venne et spedbarn til melkefri erstatning pleier å gå veldig greit, men litt eldre barn kan trenge noe tid på å venne seg til smak og lukt, da denne er svært annerledes enn vanlig melkebasert morsmelkserstatning.

Noen godtar smaken umiddelbart, mens andre gradvis må vennes ved at du erstatter stadig litt mer av barnets vanlige melk med den nye erstatningen. Hvis du ammer og barnet skal over på erstatning er det et tips å pumpe ut morsmelk og blande inn gradvis mer av erstatningen i denne.

Spør helesesykepleier om råd og se på produsentens hjemmesider, de har ofte gode råd og oppskrifter om tilvenning og bruk.

Kilde Norges Astma og allergiforbund, Helfo, helsenorge.no