Det finnes egne regler for om du kan søke hjelpestønad for omsorg eller pleie av barn, familiemedlemmer eller andre. 

Trykk her for å lese mer om hjelpestønad (Ekstern lenke).

Les også om grunnstønad ved å trykke her.